14.04.2021 TARİHİNDE Toptancı Halimiz’de incelemeler de bulunan İşletme İştirakler Daire Başkanı Sayın Murat Sarıoğlu’na 15.04.2021 TARİHİNDE Yönetim Kurulu Başkanımız Ceyhan GÜNDÜZ ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Atilla SÜSLÜ ve Toptancı Hal Şube Müdürümüz Sayın Savaş BULUT’un yaptığı görüşmede Balık Hali projesinin onaylandığını En kısa sürede yapımına başlanacağı ile Kasaların Toptancı Halimizin içinden İskitler Bölgesinde gösterilen alana en geç 60 gün içinde taşınacağı bilgileri alındı. Bilgilerinize. Saygılarımızla.