Değerli Üyelerimiz,

23.12.2020 Çarşamba günü ASEMKOM dernek başkanımız Sayın Ceyhan GÜNDÜZ ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sayın Erol GÜNDÜZ arasında Ankara Toptancı Halinin eksikliklerine dair toplantı icra edilmiş, eksikliklerimiz konusunda Sayın Başkana ve Fen İşleri Daire Başkanına detaylı rapor sunulmuş ve eksikliklerimizin ivedilikle çözüleceğine dair kendilerinden söz alınmıştır.

Bu kapsamda;

  1. Toptancı halimizin çatılarının bir an önce değişimi için Fen İşleri Daire Başkanına talimat verilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.
  2. Aski ile yapılan görüşmeler neticesinde atık su kanalları ile ilgili ihale tamamlanmış olup, alt yapı çalışmalarına derhal başlanacağına dair Fen İşleri Daire başkanlığına talimat verilmiştir.
  3. Boş kasa yerleri için tarafımıza çevre yolu paralelinde susuz mahallesi mevkiinde uygun bir yer verilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, gösterilecek ve ihtiyacımıza cevap verecek olan arazinin alt yapı ve kot farkı gibi çalışmalar belediyece yapılarak tarafımıza 49 yıllığına tahsis edilmesi hususunda gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.
  4. Tahsis yeri devirlerinde yaşanan gecikmenin önüne geçilmesi ve devir sürelerinin kısaltılması gerekliliği hususunda Sayın başkana bilgi aktarılmış ve gereksiz prosedürlerin kaldırılması gerektiğine dair ilgili birimlere direktif verdirilmiştir.
  5. Hali hazırda balık sezonu olduğundan Balık hali projesi için Ocak 2021 de ihaleye çıkılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.

Bilgilerinize Saygıyla Sunulur.