Koronavirüs Tedbirleri

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPTANCI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 01.04.2020
Sayi : 32627604-804.01-E.28207
Konu : Koronavirüs Tedbirleri


ANKARA SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI DERNEĞİNE

Ilgi : Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğinin 31/03/2020 tarihli ve 1956-007-2020/032 sayılı yazısı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilebilmesi, salgının yayılımının önlenebilmesi ve etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla, Derneğimizin ilgide kayıtlı yazısında yapmış olduğu talepleriniz de dikkate alınarak ikinci bir düzenlemeye kadar aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1- 19:00 ile 04:00 saatleri arasında yalnızca ürün getiren araçların Hale girişine izin verilmesi (ariza, trafik vb zorunlu hallerde en fazla yarim saatlik tolerans süresi tanınması),ürün alimi için gelen araçların bu saat aralığında toptancı hal içerisine araç alınmaması,
2- 04:00 ile 11:00 saatleri arasında ürün satışı yapılması, ürün alimi için gelen araçların (market manav, pazarcı vs.) Hale girişine izin verilmesi, ürün getiren araçların bu saat aralığında hale girişine izin verilmemesi,
3- Peron içlerinde iş yeri tarafından ürün teşhiri amacıyla yapılan tezgahların sökülmesi ve yerde bulunan paletlerin kaldırılması şartıyla, yalnızca tek sıra ve kasa içerisinde olacak şekilde hijyen kurallarına uygun olarak ürün teshiri yapılmasına izin verilmesi, uyulmaması halinde ürün teşhirine izin verilmeyeceği,
4- Satış işleminin tamamlanmasına müteakip peron içlerinin iş yerleri tarafından yıkanarak temizlenmesi, dezenfekte edilmesi,
5- iadeli kasaların dolum yerlerinin mahallinde yikan ….

6- Ürünlere iş yeri çalışanları veya müşteriler tarafından el temasının önlenmesi,
7- Çalışanlar ve müşteriler arasında en az 3-4 adim mesafe (sosyal mesafe) kuralına uyulması, hijyen kurallarına riayet edilmesi,
8- işlerin mümkün olan en az sayıda insan ile gerçekleştirilmesi, .insan hareketliliğinin en aza indirilmesi,
9- Öksürük , ateş ,nefes darlığı şikayetleri bulunan kişilerin Alo 184 (SABiM) hattına bildirilmesi, 10- Çalişanlarin maske, eldiven ve diğer hijyen malzemelerini kullanmaları,

Korona virüs salgının önlenebilmesi hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi ile mümkündür. Bu kurallar gerek çalışanlarımızın gerekse toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle Toptancı Halimiz içerisinde is yerleri tarafından temizlik kurallarına uyulmasını, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur. Yönetim Kurulu